пʼятниця, 30 жовтня 2015 р.

домашнє завдання геометрія 9 класДомашня контрольна робота

1.У трикутнику ABC  АВ = 8 м, ВС = 15 м, градусна міра кута  B рівна  60°. Знайдіть пери­метр і площу трикутника.

2.У трикутнику DEF   DE = 4 cм, градусна міра кута D рівна   30°, градусна міра кута  E рівна 120°. Знайдіть неві­домі сторони трикутника і радіус кола, описаного навколо нього.

3.Дано трикутник зі сторонами 13, 20 і 21.
а) Доведіть, що трикутник гострокутний.
б) Знайдіть площу трикутника.
в) Знайдіть найменшу висоту трикутника.

4.Сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 2 см та утворюють кут 450. Знайдіть меншу діагональ і площу паралелограма.

5.Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а проведена до неї висота — 16 см. Знайдіть радіус кола, вписаного в трикутник.

6.Діагональ, бічна сторона і більша основа рівнобедреної трапеції дорівнюють відповідно 40 см, 13 см і 51 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трапеції.

субота, 24 жовтня 2015 р.

виступ на занятті методичної студії Зональної школи новаторства керівних , педагогічних працівників Гадяцького та Лохвицького районів


13 років у стінах  рідної школи працюю вчителем  математики, маю вищу кваліфікаційну категорію.
Люблю працювати із дітьми. За час роботи на педагогічній ниві зрозуміла ,що кожний учень унікальний один сприймає матеріал дуже швидко, іншому потрібно тиждень, а деякі – не сприймають його зовсім .
Як знайти вихід із такою ситуації ?  Орієнтуватися на сильніших – загубити середніх,і слабих ; орієнтуватися на слабших – сильніші учні не отримають того, чого б вони хотіли і могли б отримати на уроці. В той же час навчати всіх однаково, як це було вчора, зараз не можна.
Розв’язком цієї проблеми є використання  диференційованого підходу до навчання, яке передбачає врахування як вікових так і індивідуальних особливостей школярів, їх розумового і фізичного розвитку, здібностей, мотивів і потреб, як ніколи актуальна.
Сьогодення надає дуже багато можливостей для навчання, відкриває нові горизонти.рівнева диференціація тісно повязана із іншими педтехнологіями і використовується на різних етапах  уроку.
Математика неможлива в наш час без інформатики .без ІКТ .Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.
Презентації  використовую під час
·                     пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.
·                     роботи з усними вправами.
·                     при повторенні пройденого матеріалу.
·                     демонстрації умови й рішення завдання.
·                     демонстрації  геометричних креслень.
·                     взаємоперевірці самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.
·                     проведення тестів.
·                     проведення фізкультхвилинок.
·       створення учнями комп'ютерних презентацій до уроків узагальнення й систематизації знань і способів діяльності.
Програма MyTest дозволяє здійснити актуалізацію  опорних  знань у вигляді виконання  міні тестів , перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу під час контрольних  робіт
Програма Advaced Graphtn допомагає  у побудові графіків та виконанні  їх геометричних перетворень .
А при підготовці до уроку  мені в різних класах допомагають наступні програми: Динамическая геометрия, генератори карточок « Дії із натуральними числами», « Дії із раціональними числами», «Квадратні рівняння»
Саме використання  ІКТ  під час різноманітних уроків і спонукало мене спробувати свої   сили у конкурсі  « Вчитель- новатор».
Кожного року державні органи влади проводять різноманітні конкурси для освітян. Свою лепту у проведення конкурсів вносять бізнес-структури. Мета майже в усіх одна – допомогти педагогам запроваджувати інновації, використовуючи технології. Захід організовано компанією «Майкрософт Україна» за підтримки Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України відповідно до Меморандуму про співпрацю на 2013-2018 роки між МОН та компанією «Майкрософт Україна»
Якщо ви вирішили взяти участь у конкурсі уважно ознайомтеся із його Положення , там чітко зазначено із якою метою проводиться  конкурс, які номінації .

На конкурс можна подавати  різноманітні матеріали,головне – використання  ІКТ
Коли я пройшла реєстрацію і визначилася із темою, вирішила який напрям слід обрати,то головним для мене стало оформлення.  У конкурсі «Учитель-новатор» є шаблон, який треба заповнювати, Учасник, який хоче отримати перемогу, повинен правильно оформити свою роботу. Вимоги щодо оформлення також є в положенні 


У ХІ конкурсі Учитель новатор брали участь 2 586 робіт На даний конкурс я подавала розробку уроку « Складні відсотки. Розв’язування  задач».  Урок був проведений у 9 класі . Робота складалася із трьох презентацій : учительської і двох учнівських  та конспекту уроку.


Детальніше із матеріалами  уроку можна за бажанням ,ознайомитися на сайті «Математична освіта Полтавщини»
Як результат моєї роботи